Dakon DOR 5N automat

Čím je tento automatický kotel Dakon 5N jiné než ostatní kotle? Především režimem zPID, kterého pohání řídící jednotka ST-704.

Řídící jednotka řídí vlastní provoz kotle, podávání paliva a množství spalovacího vzduchu podle:
• Teploty kotlové vody
• Teploty spalin

Díky tomu je teplota kotle stabilní. Je dosahováno nižší spotřeby, nižších emisních hodnot a vyšší životnosti výměníku tepla. Dále umožňuje jednotka řídit:
• Čerpadlo ÚT
• Dvě další čerpadla, jejichž funkci je možno nastavit podle konkrétního zapojení otopné soustavy. Čerpadlo pro ohřev zásobníku TUV, druhé čerpadlo kotlového okruhu, čerpadlo pro podlahové vytápění, cirkulační čerpadlo TUV, čerpadlo by-pass, čerpadlo směšovacího ventilu.

řídící jednotka kotle

Řídící jednotka vypočítává potřebný výkon podavače paliva a ventilátoru na základě teploty topné vody a teploty spalin. Skutečné množství vzduchu pro spalování se měří průtokoměrem, který je nainstalován na vstupu do ventilátoru. Při odchylce množství vzduchu od požadovaného se změní výkon ventilátoru tak, aby byl požadavek na množství vzduchu dodržen. Takto může být eliminováno např. kolísání komínového tahu. Pokud není dosaženo požadovaného množství vzduchu i při maximálním výkonu ventilátoru, řídící jednotka nahlásí chybu a odstaví kotel. K tomuto stavu může dojít např. při zablokování spalinových cest anebo nedostatečném přívodu vzduchu do kotelny.

Předností řídící jednotky je její jednoduchá obsluha. Základní ovládání je poměrně intuitivní. Ovládání řídící jednotky je založeno převážně na použití otočného spínače, kterým lze volit a nastavovat veškeré parametry, a dalších dvou funkčních tlačítek. Další výhodou je přehledný barevný grafický displej, na kterém uživatel přesně vidí aktuální provozní stav kotle i dalších připojených zařízení. Jednotka je schopna modulovat výkon v rozsahu 30-100 %, což nepochybně zvyšuje komfort vytápění a spolu s palivem šetří i Vaše náklady na vytápění.

Dakon DOR 5N

DOR 5N Automat je ocelový kotel s automatickým doplňováním paliva určené pro spalování hnědého uhlí a dřevních pelet. Splňuje požadavky Ekodesignu. Jedná se o automatický kotel umožňující ovládat nejenom spalovací proces, ale taktéž další doplňkové zařízení. Základními součástmi celé sestavy je kotel, hořák a zásobník. Sestava se kvůli snadnější manipulaci dodává v částečně demontovaném stavu a její finální montáž je realizována v místě instalace.

Kotel pracuje v automatickém provozu s automatickým přísunem paliva k hořáku. Přísun paliva a spalovací proces řídí kontrolní jednotka na základě teploty kotle, teploty spalin a aktuálního průtoku vzduchu (komínového tahu). Kotel je vybaven blokačním termostatem (STB), který po dosažení teploty topné vody na vypínací hodnotu přeruší přívod paliva a vzduchu do kotle. Opláštění kotle je vyplněné izolačním materiálem, který tak snižuje ztráty způsobené sáláním a udržováním kotle v pohotovostním stavu.

Výměník tepla

Kotlový výměník tepla  je vyroben z oceli. Výměník tepla s cihlami spalovacího prostoru přenáší teplo do topné vody. Pro zvýšení účinnosti přenosu tepla ze spalin do topné vody slouží trubkový výměník a turbulátory umístěné ve spalinových cestách. Dvířka výměníku tepla umožňují jeho čištění a kontrolu spalování. Netěsnosti výměníku tepla snižují účinnost spalování. V zadní části kotle se nachází 2 nátrubky – nahoře pro výstupní vodu z kotle, dole pro vstupní vodu do kotle. V horní zadní části kotle je umístěna jímka pro čidla teploty. V zadní spodní části kotle je umístěn nátrubek pro napouštěcí ventil. Výstup pro připojení kouřovodu se nachází v zadní, středové, části kotle. Ve spodní části kotle se nacházejí stavitelné nohy na závitech, kterými je možné upravit výšku kotle a srovnat tak nerovnosti podstavy v místě instalace. Uvnitř kotle se nachází i popelníková zásuvka, která může pojmout množství popela vytvořené asi za 12 provozních hodin.

Zásobník paliva

Zásobník je vyroben z plechu a přírubou je připojen na podavač. Zásobník o objemu 240 litrů je dimenzován na 3 denní provoz bez nutnosti doplňování paliva. Objem zásobníku můžete ještě zvětšit pomocí dodávaného nástavce, čímž se prodlouží doba hoření přibližně o 2 dny.

Emisní třída

Pro spalování pelet je kotel zařazen do 5. emisní třídy. Při spalování paliva hnědého uhlí ořech 2 je kotel zařazen do 4. emisní třídy.